x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP7 Käännösviestintä I 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla millaisia haasteita liittyy englannista suomeen ja suomesta englantiin kääntämiseen sekä ymmärtää, millä tavalla B-työkieleen kääntäminen eroaa A-työkieleen kääntämisestä. Opiskelija osaa kääntää yleisluonteisia tekstejä suomesta englantiin ja englannista suomeen ja osaa soveltaa käännöstyöhön ammattimaisen käännösviestinnän toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa myös kommentoida käännösratkaisujaan.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ammattimaiseen käännösviestintään käytännön harjoitusten kautta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käännösviestintä I englanti-suomi  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Käännösviestintä I suomi-englanti  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö