x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMONI4 Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tutustuu erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin heterogeenisissä ryhmien opettamisessa
- ymmärtää opetussuunnitelman ja oppimateriaalin yhteyden
- osallistuu monimediaisen oppimateriaalin laadintaan

Sisältö

Opetuksessa perehdytään erilaisten pedagogisten ratkaisujen käyttöön oman äidinkielen opetuksessa. Lähtökohtana ovat erilaiset näkemykset kielten opetuksesta suomalaisessa koulussa. Oppimis- ja ohjausprosesseja tarkastellaan mm. yhteisöllisyyden, erilaisten opetusjärjestelyjen ja yksilöllisen oppimisen näkökulmista. Opetuksessa analysoidaan ja tehdään oppimateriaaleja monimediaisen opetuksen käyttöön.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yleisen kielitutkinnon taso 4

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 0 t 12 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien harjoitustöiden tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pohjola, K. & Johnson, E. 2009. Lasten mediakulttuuri ja koulu vuoropuheluun. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Raina, L. & Haapaniemi, R. 2007. Yhteisöllinen pedagogia ”ettei tarvitse tehdä yksin”. Helsinki: Arator.

Sahlberg, P. 2011. Finnish Lessons. New York: Teachers College Press. (Soveltuvin osin)

Saloviita, T. 2006. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Saloviita, T. (toim.) 2009. Meidän koulu. Keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttamiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.  

Lisäksi hyödynnetään ajankohtaisia artikkeleita ja muita teemaan liittyviä aineistoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö