x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMONI1 Kielitietous monikielisessä koulussa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee kieleen ja sen käyttöön liittyviä käsitteitä
- saa valmiuksia kielen monipuoliseen tarkasteluun ja monikieliseksi kasvun tukemiseen

Sisältö

Kurssilla perehdytään monikielisen opetuksen keskeisimpiin sisältöihin kielen ja kieliopin kannalta. Monikieliseksi kasvun näkökulmasta keskeistä on se, kuinka oppilasta voi ohjata äidinkielensä ja kulttuurinsa tuntemiseen. Suomen kielen peruskieliopin käsitteiden hallinta on edellytyksenä oman kielen ja suomen kielen vertailulle. Kieltä ja sen kielioppia tarkastellaan erityisesti kielen funktioiden, merkitysten muodostamisen sekä tekstitaitojen kannalta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Yleisen kielitutkinnon taso 4

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 6 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien harjoitustöiden tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Geber, E. (toim.) 1996. Suomen kielen kontrastiivinen opas. Helsinki: Opetushallitus. (Soveltuvin osin)

Harmanen, M., Kaipainen, S. & Murto, M. 2009. Uusi apulainen: kieliopas. Helsinki: Laatusana. (Soveltuvin osin)

Latomaa, S. 2012. Kielitilasto maahanmuuttajien väestöosuuden mittarina. Yhteiskuntapolitiikka 5, 525–534.

Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka. I. 2006. Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä ‑opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (Soveltuvin osin)

Lisäksi hyödynnetään ajankohtaisia artikkeleita ja muita teemaa liittyviä aineistoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö