x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASLOM10 Physical Education 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2012 – 2015
KASLUOM12 Physical Education 5 ECTS

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 6 h 0 h
Tutorials 44 h 0 h
Independent work 85 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Liikuntapedagogiikan perusteet  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Aktiivisen osallistumisen opetukseen ja essee.

Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Study materials 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A.  (toim.) 2013. Liikuntapedagogiikka. PS-Kustannus.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisen ryhmä-/yksilötentin suorittaminen.

Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja portfolio.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Education