x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM8 Draama 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOM13 Draama 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen opettajan työssä
- tuntee draamakasvatuksen menetelmiä ja osaavat soveltaa draamaa eri oppiaineiden opetuksessa
- osaa eritellä merkitysten muodostumista teatteriesityksessä ja teatteriesityksen tuotantoprosessissa
- osaa luoda oppimisympäristöjä, joissa taito- ja taideaineiden sisältöjen eheytys on luontevaa ja mahdollista.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään draamaopetuksen keskeisiin menetelmiin, ilmaisutaitoihin, ryhmässä toimimiseen ja yhteisöllisyyteen. Jaksolla käsitellään draamaprosessien suunnittelua, toteutusta, arviointia sekä teatteri-ilmaisun keskeisiä piirteitä. Lisäksi käsitellään teatteri-, taito- ja taideaineiden integrointia, rikastavien oppimisympäristöjen ja pedagogis-taiteellisten produktioiden ja esitysten luomista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 95 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Osallistuminen opetukseen sekä produktion suunnitteluun ja toteutukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bowell, P. & Heap, B. H. 2005. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.
Owens, A. & Barber, K. 1998. Draama toimii. Helsinki: JB-kustannus.
Airaksinen, R. & Okkonen, S. 2006. Teatteria tenaville. Helsinki: Kirjayhtymä.

Lisäksi muuta ajankohtaista kirjallisuutta

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KASLOM8 Draama -
Kasvatustieteiden yksikkö