x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASLOM6 Biology and Ecology 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2012 – 2015
KASLUOM6 Biology and Ecology 5 ECTS

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 6 h 0 h
Tutorials 18 h 0 h
Independent work 97 h 0 h
Exercises 14 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Biologian kenttäkurssi  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Osallistuminen kenttäkurssille sekä siihen kuuluvaan lajintuntemustenttiin, jossa on tunnistettava kasvi- ja  eläinlajeja.

Biologian ja maantieteen perusteet  Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Osallistuminen pienryhmäopetukseen ja harjoitustöihin, joiden kuulustelut hyväksytysti suoritettu sekä biologian ja maantieteen osuuden loppukuulustelun suorittaminen.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Education