x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASLOM5 Mathematics 8 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 22 h 0 h
Tutorials 42 h 0 h
Independent work 137 h 0 h
Exercises 15 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit  Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja tentti sekä näyttökoe toimintamateriaaleista.

Koulugeometria  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitusten suorituksista sekä itsenäisestä tiedonhausta koostettu portfolio.

Fysiikka ja kemia  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, kirjallinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen. Opiskelijat tekevät harjoitustöitä, joihin opintopäiväkirja pohjautuu. Kirjallisen opintopäiväkirjan muoto ja käytettävä ajankohtainen oheismateriaali sovitaan kurssilla.

Loogisesta ajattelusta automaatioon  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

 Osallistuminen opetukseen ja pienryhmäharjoituksiin.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Education