x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASLOM11 Music 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2012 – 2015
KASLUOM11 Music 5 ECTS

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 8 h 0 h
Independent work 83 h 0 h
Exercises 44 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Musiikkikasvatuksen perusteet 1  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Study materials 

Perusasteen musiikin oppimateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Evaluation 
Pass/fail. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen

Musiikin teoria alakoulussa  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Study materials 

Perusasteen musiikin oppimateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu tentti

Musiikkikasvatuksen perusteet 2  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Study materials 

Perusasteen musiikin oppimaateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä

Musisointi koskettimilla  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 
  • aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen
Further information 
  • pienryhmäjaossa huomioidaan opiskelijan kokemustaso, joka selvitetään ennen jakson alkua
  • aiemmin hankitun osaamisen perusteella voi saada osittaisen tai täydellisen läsnäolovapautuksen

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education
School of Education