x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE8.2 Liikunta sosiokulttuurisena ilmiönä 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää niitä ehtoja, joiden seurauksena liikunnallinen elämäntapa voi mahdollistua yksilön elämänkulussa
- ymmärtää liikunnan yhteydet kulloiseenkin yhteiskuntakehitykseen
- osaa jäsentää liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen periaatteita ja yhdistää tämän käytännön liikuntatilanteisiin
- tunnistaa terveyden moninaiset kytkökset yhteiskunnassa sekä terveyskasvatuksen mahdollisuudet yksilön hyvinvoinnin edistäjänä.

Sisältö

Kurssilla tulkitaan liikuntaan ja terveyteen kytkeytyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia merkityksiä teoriassa ja erilaisissa liikuntaympäristöissä. Kokonaisuus jakautuu yhden lukukauden mittaisiin kokonaisuuksiin seuraavasti: A Motorisen oppimisen ja fysiologian perusteet, yleisurheilu, lentopallo, luistelu, eritysliikunta (5 op) ja B Liikunnan terveydelliset ja yhteiskunalliset ulottuvuudet, telinevoimistelu, jalkapallo (5 op)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 28 t 0 t
Ryhmätyöskentely 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 159 t 12 t
Seminaari 53 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
A Motorisen oppimisen ja fysiologian perusteet  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat yleisurheilu, lentopallo ja luistelu

B Liikunnan terveydelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat telinevoimistelu, jalkapallo ja erityisliikunta

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Tenttien hyväksytty suoritus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojaksolla arvioidaan opiskelijoiden liikunta- ja pedagogisia taitoja sekä liikunta- ja terveystietoutta erilaisiin arviointitavoin. Opintojakson arvosana määräytyy eri liikuntamuotojen arvosanojen sekä tenttien muodostamasta keskiarvosta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. PS-kustannus.

Ajankohtainen terveysliikunnan sisältöalueeseen soveltava kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö