x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASVAR12 Physical Education 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2012 – 2015
KASVARA12 Physical Education 5 ECTS

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 12 h 0 h
Tutorials 38 h 0 h
Independent work 85 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Liikuntapedagogiikan perusteet  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. 2005. Sosiaali-ja terveysministeriö. Opetusministeriö. Nuori Suomi ry. Helsinki. Verkossa osoitteessa: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1065061

Muu erikseen sovittava kirjallisuus.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, essee.

Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa  Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

Karvonen, P., Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien liikunta. VK-Kustannus.

Erikseen sovittavat artikkelit.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Mahdollinen arvosanan korottaminen edellyttää liikunnallisten taitojen näyttöä erikseen järjestettävässä, salissa tapahtuvassa, näyttökokeessa.

Further information 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, itsenäisenä työnä päiväkotipraktikum + hyväksytty raportti.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Education
School of Education