x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASERIT2 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yksilöllisyyden merkityksen opetuksessa ja oppimisessa
- tunnistaa erityyppisten oppimisen vaikeuksien ja ongelmien keskeisiä piirteitä ja näiden taustoja
- erittelee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja oppimisen ja opetuksen tukena

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan oppimisen yksilöllisyyteen. Sen aikana perehdytään erityisiin ja laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin sekä niiden asettamiin haasteisiin. Jaksolla tarkastellaan mm. tarkkaavuuden ongelmia, käyttäytymisen haasteita, autismin kirjoa ja kehitysvammaisuutta. Jaksolla tutustutaan oppilashavainnoin mahdollisuuksiin, keinoihin ja materiaaleihin sekä arvioinnin muotoihin ja tapoihin sekä sen rooliin oppimisen ja opetuksen tukena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 123 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, tentti luennoista ja sovistusta kirjallisuudesta ja opintotehtävä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lindh, R. & Sinkkonen, H.-M. 2009. Koulusta selviytyminen. Helsinki: WSOY.

Määttä, P. & Rantala, A. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-kustannus.

Rogers, B. 2004. How to Manage Children's Challenging Behaviour. SAGE Publications, Incorporated. Verkossa osoitteessa: http://helios.uta.fi:2082/lib/tampere/detail.action?docID=10218056

Wong, B. Y. L., Graham, L., Hoskyn, M. & Berman, J. 2008. The ABCs of Learning Disabilities. San Diego: Academic Press.

MacIntyre, C. 2008. Gifted and Talented Children 4-11: Understanding and Supporting Their Development. Routledge: Taylor & Francis. Verkossa osoitteesta: http://helios.uta.fi:2082/lib/tampere/detail.action?docID=10236088

Artikkelit sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö