x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE2.3 Äidinkielen ja kirjallisuuden soveltava projekti 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOE2.3 Soveltava projekti 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-syventää käsitystään äidinkielen ja kirjallisuuden luonteesta monitieteisenä oppiaineena ja osaa hyödyntää sen yhteyksiä muihin tieteen ja taiteen aloihin opetuksessaan
-oppii yhdistämään äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen opinnoissaan hankkimiaan tietoja ja taitoja ja luomaan niiden pohjalta innovatiivisen teoreettisen, pedagogisen tai produktiivisen omaa ammatillista identiteettiään vahvistavan kokonaisuuden
-osaa soveltaa oppimaansa koulun toimintakulttuurin kehittämisessä
-osaa hyödyntää rikastavia oppimisympäristöjä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Sisältö

Teoreettisessa projektissa opiskelija valitsee ainedidaktisen aiheen, perehtyy siihen liittyvään kirjallisuuteen ja kehittelee aihetta edelleen.
Pedagogisessa projektissa suunnitellaan ja toteutetaan ainedidaktiikan kehittämishanke, johon sisältyy myös käytännön toteutus jossakin opetusryhmässä.
Produktiivisessa projektissa korostuu aineen substanssiosaaminen. Opiskelija tai opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat taiteellisen hankkeen, johon sisältyy tuotosten esittely näyttelyssä tai muulla tavoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 93 t 20 t
Seminaari 12 t 10 t

Seminaari sisältää soveltavan projektin yhteiset aloitusluennot ja loppuseminaarin. Itsenäisen työn osuus sisältää ohjaustapaamisia, mahdollisia tutustumis- ja suunnittelukäyntejä yhteistyötahojen luona sekä projektin muun suunnittelun ja toteutuksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan projektikohtaisesti

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö