x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE2.2 Tekstitaidot 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOE2.2 Kirjoittaminen 5 op
TAI
KASLUOE2.2 Kirjoittaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää lukemisen ja kirjoittamisen merkityksen yksilölle ja yhteisölle ja tunnistaa koulun ja muiden yhteisöjen lukemis- ja kirjoittamiskulttuurien ominaisuuksia
-ymmärtää lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä eri tieteenalojen näkökulmia
-syventää käsitystään kirjoittamisesta luovana prosessina
-kehittää luku- ja kirjoitustaitoon liittyvää pedagogista ajatteluaan

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään lukemista ja kirjoittamista kulttuurisena ja yhteisöllisenä ilmiönä ja perehdytään kirjoittamiseen liittyviin luoviin prosesseihin. Jaksolla käsitellään koulun kirjoittamisen opetuksen kehittämistä monimuotoisessa tekstiympäristössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 95 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t
Lukupiiri 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjalliset kurssityöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ivanic, R. 2004. Discourses of writing and learning to write. Language and Education, 18 (3), 220-245.

Muita ajankohtaisia teoksia ja artikkeleita (sovitaan kurssin alussa)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö