x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE2.1 Kielitieto 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOE2.1 Kielioppi 5 op
TAI
KASLUOE2.1 Kielioppi 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee suomen kielen rakenteen perusteita
- osaa soveltaa kieliopin käsitteitä eri kielenkäyttötilanteiden analyysissä
- ymmärtää kielen merkityksen identiteetin muodostumisessa
- osaa soveltaa kielitietouttaan monipuolisesti kielitiedon opetuksessa

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään suomen kielen rakenteita, kielen variaatiota sekä kielen merkitystä identiteetin muodostumisessa. Jaksolla perehdytään koulun kielikasvatukseen sekä niihin lähestymistapoihin, joilla oppilaan kielitietoisuutta ja monikielisyyttä voidaan vahvistaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 9 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t
Lukupiiri 6 t 0 t
Kirjatentti 2 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen, kurssityö ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakulinen, A. ym. 2004. Iso suomen kielioppi. SKS. (Käsikirjana)

Ajankohtaisia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KASLOE2.1 Kielitieto -
Kasvatustieteiden yksikkö