x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE4.2 Ympäristökulttuuri 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOE4.2 Ympäristökulttuurit 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa ilmaista itseään kolmiulotteisesti keskeisimmillä kuvanveiston ja muovailun menetelmillä ja materiaaleilla.
- osaa dokumentoida teoksiaan valokuvaamalla ja osaa käyttää hallussaan olevaa kameraa monipuolisesti.
- tuntee ympäristötaiteen taustalla olevia ajattelumalleja ja osaa ilmaista itseään kolmiulotteisesti osana luonnon- tai kaupunkiympäristöä.
- osaa soveltaa oppimaansa koulun kuvataideopetukseen

Sisältö

1. Keramiikan ja kuvanveiston keskeiset menetelmät ja materiaalit: puu, metalli, valmismateriaalit
2. Ympäristötaiteen perusteet ja toimintamuodot sekä keskeiset taiteilijat.
3. Soveltava opintomatka Berliiniin.
4. Valokuvaus toimii opintojakson "punaisena lankana". Valokuvausta käytetään sekä dokumentointiin että omaan henkilökohtaiseen ilmaisuun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Ryhmätyöskentely 70 t 0 t
Itsenäinen työskentely 148 t 10 t
Lukupiiri 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Kurssi sisältää 1-3 kritiikkityötä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetusmateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö