x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASJOHT3 Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso toteutetaan joka toinen lukuvuosi 4. opetusperiodilla. Se on avoinna logopedian, psykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opiskelijoille sekä hoitotieteen, terveystieteen ja kasvatustieteiden opiskelijoille (7 opiskelijaa/oppiaine).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut sekä moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt. Hän osaa arvioida lähijohtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja vuorovaikutuksen ja viestinän merkitystä johtamisessa. Opiskelija osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden ja sovaltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan.

Sisältö

Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta, hyvä henkilöstöpolitiikka, moniammatillisten työryhmien johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi, alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kilpailuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuksessa sovelletaan ongelmaperusteista oppimista. Opintojakson lopputyö tehdään tutorryhmän yhteistuotoksena ja se esitellään päätösseminaarissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, tutoriaaliryhmätyöskentely,  lopputyö ja päätösseminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa jaettavat materiaalit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö