x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASKVTUT KV-tuutorina toimiminen 0–2 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASKVTUTOR KV-tuutorina toimiminen 0–2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa
- osaa kuvata suomalaisen yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet erilaisesta oppimiskulttuurista tulevalle ja tukea tämän asettumista yliopistoyhteisöön
- tuntee oman yksikön opetustarjonnan ja osaa kuvata sitä kansainväliselle opiskelijalle
- osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin.

Tuutori osallistuu kv-tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)
- ulkomaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset:

- Osallistuminen opetukseen: Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja vastaaminen palautekyselyyn (englanniksi)

- Essee: Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja) (suomeksi tai englanniksi)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö