x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLTT Luottamustehtävissä toimiminen 1–10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yliopiston, muun organisaation tai järjestön toimintaa, päätöksentekoa ja toimintakäytäntöjä
- osaa toimia luottamustehtävissään rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioiden
- osaa toimia aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä
- ymmärtää vaikuttamiseen tähtäävän toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kokemuksiaan opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

Opiskelija voi lukea hyväkseen kandidaatin- ja/tai maisterintukintoonsa 0-3 opintopistettä kustakin seuraavasta luottamustehtävästä:
a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä tai opiskelijavalintatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)
e) vähintään lukuvuosi Suomen opettajaksi opiskelevien liiton/Specian hallituksessa
f) osallistuminen sellaisten tieteellisten tai yhteiskunnallista palvelutehtävää toteuttavien tapahtumien (konferenssien, seminaarien jne.) järjestämiseen, joissa Tampereen yliopisto on mukana. Opintosuorituksesta pitää sopia ennakkoon opintopäällikön kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 27 t 0 t

Itsenäisen työskentelyn tuntimäärä riippuu suoritettavasta opintopistemäärästä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Raportti  Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Yhdelle opiskelijalle voidaan lukea luottamustehtävistä hyväksi enintään 10 opintopistettä.
Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.
Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa joko korvaamismenettelyllä tai sisällyttämismenettelyllä.
Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä.
Arviointia varten opiskelija laatii raportin, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Annettavien opintopisteiden määrään vaikuttaa toiminnan kesto ja osoitettu aktiivisuus ja oppiminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö