x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMAT2 Geometria 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASMAT2 Geometria 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee klassisen euklidisen geometrian perusasiat
- osaa havainnollistaa esimerkkien avulla epäeuklidisten geometrioiden perusominaisuuksia
- hallitsee yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuuslauseiden käyttöön perustuvat geometristen lauseiden todistamistekniikat
- tuntee geometrian kouluopetuksen keskeiset tavoitteet ja haasteet
- osaa geometriaa toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti
- osaa kytkeä oppimansa opettajuuteen

Sisältö

Klassisen euklidisen geometrian alkeet, mukaan lukien konstruksiotehtävät sekä peilaus ympyrän suhteen. Geometrinen todistaminen. Esimerkkejä epäeuklidisista geometrioista. Geometrian opettaminen koulussa. Geometrian opiskelua toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lukion matematiikka

Toteutustavat

Kontaktiopetusta 36 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Geometria  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, didaktisten näyttökokeiden suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttisuoritus, harjoitustehtävät, didaktiset näyttökokeet (tarkemmat ohjeet kurssin alussa).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukion pitkän matematiikan geometrian oppikirjat. Artikkeleita sopimuksen mukaan. Muun materiaalin käytöstä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö