x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS70 Vakuutustieteen käytännönharjoittelun 2. jakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Työharjoittelu on tarkoitettu vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnan opiskelijoille.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Harjoittelujaksojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija vakuutusalan käytännön toimintaan siten, että hänelle muodostuu yhdessä teoriaopintojen kanssa hyvä yleiskuva vakuutusalan toiminnasta ja työtehtävistä.

Sisältö

Harjoittelun tulee vastata vähintään kolmen kuukauden kokoaikaista työskentelyä. Kysymys voi olla siten myös osa-aikaisesta työskentelystä. Harjoittelujaksot suoritetaan yhdenjaksoisesti. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkintoon voidaan sisällyttää enintään 15 op harjoittelua. Opiskelijan tulee olla ennen harjoittelua yhteydessä opintosuunnan harjoittelusta vastaavaan opettajaan varmistaakseen työn soveltuvuuden työharjoitteluksi. Opiskelijan kannattaa pohtia työtehtävien soveltumista syventäviin opintoihin kuuluvaksi työharjoitteluksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Kolmen kuukauden mittainen työskentely vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnan opintoihin liittyvissä tehtävissä. Opiskelijan tulee laatia suorittamastaan harjoittelusta kirjallinen raportti, jonka laajuus on 3-5 sivua. Raportin tulee sisältää:
* lyhyt kuvaus organisaatiosta, jossa harjoittelu on suoritettu
* kuvaus harjoitteluun kuuluneista työtehtävistä
* arvio siitä, miten harjoitteluun mennessä suoritetut opinnot tukivat harjoittelua
* missä näet itsesi kahden vuoden kuluttua? pohdi kysymystä opiskelun ja työn näkökulmasta.
* mitä myöhemmin tarpeellisiksi tulevia taitoja opit harjoittelun aikana?
* mitä havaintoja teit organisaatiosta ja millaisia vaikutuksia ko. havainnoilla voisi olla organisaatiolle tulevaisuudessa?

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoittelun suorittaminen ja hyväksyttävän raportin antaminen harjoittelusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valinnaiset opinnot (Vakuutustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu