x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tietyn vakuutuslajin teorianmuodostukseen ja nykykäytäntöihin. Opiskelija ymmärtää valitsemansa vakuutuslajin erityispiirteet suhteessa muihin vakuutuslajeihin ja sen liiketoiminnan arvonluontilogiikan. Opiskelijalla on kyky ymmärtää ja kehittää lajin liiketoimintaa tai sosiaalivakuutuksellista näkökulmaa.

Sisältö

Mahdollisia kokonaisuuksia mm. (sovitaan vakuutustieteen professorin kanssa):

- Yritysten omaisuusvakuutukset
- Yksityishenkilön vahinkovakuutukset
- Vastuuvakuutus
- Vakuutusregulaatio
- Eläkejärjestelmät/eläkevakuutus
- Työttömyysvakuutus
- Kansainvälinen sosiaaliturva
- Riskien vakuutuskelpoisuuden uudet tulkinnat
- Uusien vakuutusten synty ja markkinat
- Vaihtoehtoiset riskinsiirtomuodot
- Vakuutusyhtiön sijoitustoiminta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Suoritetaan kuulustelijan kanssa sovittua aihealueen kirjallisuutta tenttimällä ja esseellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritetaan aihealueen kirjallisuutta tenttimällä ja harjoitustyöllä.

Lisätietoja

Kirjallisuudesta, esseestä ja tenttimisestä sovitaan opintosuunnan professorin kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valinnaiset opinnot (Vakuutustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu