x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS53 Enterprise risk management 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Yksityisvakuutuksen lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan viitekehyksen mukaisen lähestymistavan yritysten ja yhteisöjen riskienhallinnassa. Opiskelija oppii riskienhallinnan merkityksen osana strategista johtamista ja osaa soveltaa riskienhallinnan menetelmiä johtamisjärjestelmään. Opiskelija oppii rakentamaan kokonaisvaltaisia riskienhallintajärjestelmiä yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin ja osaa käyttää kvantitatiivisia riskinhallinnan välineitä. Opiskelija omaksuu eettisen toiminnan osana yrityksen riskienhallintaa.

Sisältö

-Yrityksen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan teoreettiset perusteet
-Riskienhallinta osana yrityksen strategista johtamista
-Riskienhallinnan organisoimisen haasteet ja vaatimukset
-Yrityksen riskienhallinnan kvantitatiiviset menetelmät
-Riskienhallinta kv-yrityksissä ja yritysliittoutumissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Fraser, J. ja B.Simkin: Enterprise Risk Management. 2010 tai uudempi.

3. Luennoilla ilmoitettu muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valinnaiset opinnot (Vakuutustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu