x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS42 Investment Management in Insurance Institutions 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Professor
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

After successful completion of the course, participants will know the core elements of the investment managements and regulations of insurance companies. They will be familiar with the necessity and the instruments of an asset/liability-management and they will be able to apply the basic methods to analyze and manage the most important investments.

Sisältö

Subject of the course will be the basics of the legal investment framework of (European and Finnish) insurance companies, of asset/liability-management and of the management of investment risks of insurance companies. Topics included Portfolio theory, asset pricing models, market efficiency, valuation of stocks and bonds, derivative instruments, portfolio management and investor behavior.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Lectures and exercises 24 hours.

Opetuskieli

englanti, suomi

Most of the lectures will organized in English for Finnish and exchange students. In addition, some lectures related to Finnish law will organized only in Finnish. See Teaching Schedules for more details.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lectures, written exam and exercises  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Lectures, exercises and written exam.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Zvi Bodie, Alex Kane & Alan Marcus: Investments. McGraw-Hill Education. 2013.

2. Other assigned material.

Lisätietoja

Recommended year of study: 1. year, spring in master's studies (for degree programme students).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu