x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee julkisen eurooppaoikeuden keskeisen sisällön

Sisältö

–Kansainvälisen oikeuden, EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden suhde
–Perus- ja ihmisoikeudet Euroopassa ja Euroopan unionissa
–Hallinto-oikeudelliset ja prosessioikeudelliset periaatteet eurooppaoikeudessa
–Hallinto-oikeus Euroopan unionissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Eurooppalaisen ihmisoikeustutkimuksen syventava kurssi  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä suoritetaan seuraavat teokset:
- Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus, 2011
- Pellonpää-Gullans-Pölönen-Tapanila: Euroopan ihmisoikeussopimus, 2012 (Mikäli Pellonpään teos on suoritettu aikaisemmin osana jotain toista opintojaksoa, on suoritettavasta kirjallisuudesta sovittava kuulustelijan kanssa)

Mikäli opiskelija suorittaa jakson osallistuen lähiopetukseen, sen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu