x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava kokonaiskuva Euroopan unionin talousjärjestelmän oikeudellisesta sääntelystä sekä sen suhteesta Suomen valtiosääntöön ja finanssihallinto-oikeuteen.

Sisältö

- Euroopan unionin oikeudellinen ja taloudellinen ulottuvuus
- Euroopan unionin budjettitalous
- Unionin ja jäsenvaltion väliset varainsiirrot
- Varainkäytön valvonta Euroopan unionissa
- Talous- ja rahaliitto (EMU)
- Unionijäsenyys ja kansallinen finanssivalta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti.  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wacker: Finanssipolitiikan ohjaus ja valvonta Euroopan unionissa. Teoksessa Oulasvirta - Kihn - Mänttäri - Wacker (toim.): Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. 2013.

Wacker: Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan. 2009. Saatavissa myös e-aineistona (http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7886-4.pdf)

Myllymäki & Kalliokoski: Valtio, kunta ja Euroopan unioni. 2006. Saatavissa myös e-aineistona (http://www.kaks.fi/sites/default/files/1162-TutkJulk51_net.pdf).

Luennoilla ja Moodlessa ilmoitetut säädökset ja muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu