x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA25 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut (TTY) 4 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan uuden tiedon luomiseen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja malleihin innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Opintojaksolla esitellään tärkeimmät uuden tiedon luomiseen liittyvät haasteet yksilö- ja organisaatiotasolla sekä opitaan tuntemaan erityyppisiä uuden tiedon luomiseen soveltuvia menetelmällisiä toimintatapoja ja työkaluja. Opintojakson toteuttaa TTY.

http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2016-2017/perus/laitokset/Tiedonhallinta_ja_logistiikka/TLO-35020.html

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n ja TAMK:n järjestämille opintojaksoille haetaan opinto-oikeus ristiinopiskelupalvelun kautta ja ilmoittaudutaan ko. yliopiston järjestelmässä ristiinopiskelupalvelun kautta saatujen ohjeiden mukaisesti. Ristiinopiskelupalvelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi .

TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta suoritettuaan ensin vähintään 15 op TaY:n omia opintoja tämän teemakokonaisuuden kursseista (sisältäen aloituskurssin Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu