x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA24 Teknologian kaupallistaminen (TTY) 4 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan teknologian kaupallistamisen tyypillisimpiin prosessimalleihin sekä menetelmiin. Lisäksi opitaan miten perustutkimuksen löydöksistä saadaan jalostettua tuotekehityksen kautta kaupallistettavia tuotteita ja palveluita. Opintojaksolla esitellään tärkeimmät kaupallistamisessa vaadittavat verkostot ja toimijat ja niiden roolit sekä mahdollisuudet. Opintojakson toteuttaa TTY.

http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2016-2017/perus/laitokset/Teollisuustalous/TTA-62040.html .

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n ja TAMK:n järjestämille opintojaksoille haetaan opinto-oikeus ristiinopiskelupalvelun kautta ja ilmoittaudutaan ko. yliopiston järjestelmässä ristiinopiskelupalvelun kautta saatujen ohjeiden mukaisesti. Ristiinopiskelupalvelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi .

TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta suoritettuaan ensin vähintään 15 op TaY:n omia opintoja tämän teemakokonaisuuden kursseista (sisältäen aloituskurssin Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu