x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA13 Liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen case-kurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia liiketoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä, sekä mahdollisten tulevaisuusurien tarkasteluissa. Erityisenä painopisteenä keskitytään teknologisen murroksen vaikutuksiin liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailuolosuhteiden muutoksissa. Liiketoiminnan ja kilpailuolosuhteiden muutoksia, murroksia ja strategiavalintoja tarkastellaan case-tapausten pohjalta, painottaen innovatiivisuuden merkiystä nykypäivän liiketoimintaolosuhteissa.

Opintojaksolla on mahdollisuus harjoitella erilaisten strategiatyöskentelyn käytännön analysointivälineiden ja metodien käyttöä. Opintojaksolla tarkastellaan uusien liiketoimintojen kehittymistä ja kehittämistä sekä perinteisillä että uusilla aloilla. Opintojakson tavoitteena on luoda pohjaa toimialatason liiketoiminnan analysointiin ja digitaalisiin/Internet-pohjaisiin liiketoimintoihin kytkeytyvien ansaintamallien pohdintaan, samoin kuin niiden rooliin ja edellytyksiin toimia häiriyttäviä murroksia aikaansaavina voimina perinteisten ansaintamallien mukaan toimivilla aloilla.

Sisältö

-Liiketoimintaympäristöjen ja toimialojen analysointiin perehtyminen käytännön case-harjoitusten avulla sekä valmentautuminen case-loppuraportin laatimiseen niin kirjoitus kuin esittämistaitojen suhteen.
-Toimintaympäristöanalyysin ja yritys- ja/tai toimiala-analyysin tekeminen ryhmittäin valituista case-organisaatioista/toimialasta. Case organisaation/toimialan tulevaisuuspotentiaalin, elinkaaren vaiheen, skaalautumispotentiaalin samoin kuin murroksellisuuden arviointia.
-Ryhmittäin tehdyn case raportin esittäminen ja puolustaminen.
-Oman osaamisen arviointi loppuraportin esittämisen jälkeen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen luennoille, valmennustilaisuuksiin ja harjoitustöiden purkutilaisuuksiin, hyväksytysti suoritettu projektityöraportti ryhmittäin, raportin julkinen esittely, sekä yksilötyönä tehty loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Furr & Dyer: The Innovator’s Method. Bringing the Lean startup into your Organization. Harvard Business Review Press 2014.

Shaugnessy: Shift. A User's Guide to the New Economy. TruPublishing 2015.

Lisätietoja

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu