x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATHAR10 Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Opintosuuntien harjoittelusta vastaavat opettajat
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATHAR10 Harjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun avulla opiskelija saa kuvan opiskelemansa alan työtehtävistä. Opiskelija tutustuu harjoittelupaikkansa organisaation, sen toiminnan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. Opiskelija harjaantuu soveltamaan opinnoissa oppimaansa käytännön työtehtävissä. Opiskelija osaa harjoittelun jälkeen arvioida henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa työelämän vaatimusten näkökulmasta.

Sisältö

Harjoittelun tulee vastata vähintään kolmen kuukauden kokoaikaista työskentelyä. Kysymys voi olla siten myös osa-aikaisesta työskentelystä. Harjoittelu voidaan suorittaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman tai sen yksittäisen opintosuunnan opintoihin liittyvissä tehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai muussa organisaatiossa. Opiskelijan tulee olla ennen harjoittelua olla yhteydessä opintosuunnan harjoittelusta vastaavaan opettajaan varmistaakseen työn soveltuvuuden kauppatieteen harjoitteluun.

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan tai vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuuntaan tähtäävän tai siihen valitun opiskelijan tulee suorittaa harjoittelu pakollisena. Nämä opintosuunnat antavat tarkempia ohjeita harjoittelusta. Muihin opintosuuntiin tähtäävät opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelun tutkintoonsa valinnaisina opintoina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Kolmen kuukauden mittainen työskentely kauppatieteen tutkinto-ohjelmaan tai sen yksittäisen opintosuunnan opintoihin liittyvissä tehtävissä. Ennen harjoittelua opiskelija tekee opiskelijan omia harjoitteluun liittyviä tavoitteitaan hahmottavan tavoitepelin osoitteessa: https://rekryforum.helsinki.fi/tavoitepeli/

Opiskelijan tulee laatia suorittamastaan harjoittelusta kirjallinen raportti, jonka laajuus on 8-10 sivua. Raportin tulee sisältää:
• kuvas organisaatiosta, jossa harjoittelu tapahtui
• kuvaus harjoitteluun sisältyneistä työtehtävistä
• opiskelijan arviointi siitä, miten hän pääsi hyödyntämään opinnoissa opittua harjoittelussa
• opiskelijan arviointi siitä, miten harjoittelu vaikuttaa tulevien opintojen suuntaamiseen
• opiskelijan taustamateriaalin perustuva arviointi siitä, miten harjoittelu kehitti hänen työelämävalmiuksiaan.

Työelämävalmiuksien arvioinnissa taustamateriaalina käytettään artikkelia Virtanen, Anne - Penttilä, Johanna: Harjoittelut kasvualustoina yliopisto-opiskelijoiden osaamisen konkretisoitumiselle ja uusien taitojen oppimiselle, Kasvatus 3/2012, s. 268-278. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/43/3/harjoitt.pdf

Lisäksi opiskelija laatii raportista noin sivun mittaisen tiivistelmän, joka julkaistaan kaikkien harjoittelusta kiinnostuneiden luettavaksi. Harjoittelusta vastaava opettaja antaa tiivistelmän julkaisemisesta tarkemmat ohjeet.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoittelun suorittaminen ja hyväksyttävien raporttien laatiminen harjoittelusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu