x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS22 Makrotalousteorian jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, ks. opetusohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti modernin makrotalousteorian ja osaa soveltaa sitä sisällöllisesti ja menetelmällisesti koko kansantaloutta ja talouspolitiikkaa koskevien kysymysten käsittelyssä.

Sisältö

Suhdannevaihtelut ja taloudellinen kasvu; talouspolitiikan tavoitteet, keinot ja vaikutukset; talouden avoimuuden ja taloudellisen integraation kokonaistaloudelliset rajoitteet ja vaikutukset.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja välikokeet/tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla osoitettava materiaali.
2. Sørensen, P. B. & Whitta-Jacobsen, H. J. (2010): Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles (2nd ed.). McGraw-Hill.

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu