x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS21 Mikrotalousteorian jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professori, ks. opetusohjlema
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATTAS21 Mikrotalousteoria II 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti modernin mikrotalousteorian ja osaa soveltaa sitä sisällöllisesti ja menetelmällisesti talousyksikköjen ja markkinoiden toiminnan tarkasteluun.

Sisältö

Kuluttajan teoria, yrityksen teoria ja markkinamuodot; yleinen tasapainoteoria ja hyvinvointiteorian perustulokset; epävarmuuden ja epätäydellisen informaation ongelmat.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja välikokeet/tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla osoitettava materiaali.
2. Cowell, Frank (2006): Microeconomics – Principles and Analysis. Oxford University Press.
3. Gravelle, Hugh & Rees, Ray (2004): Microeconomics, 3rd edition. Financial Times Press Prentice Hall.

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu