x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS45 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori Seppo Penttilä
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vero-oikeuden teoriaan ja uusimpaan verotusta koskevaan tutkimukseen. Hän syventää tietojaan vero-oikeudesta esimerkiksi oman pro gradu -tutkielmaan liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö

1 Vero-oikeuden yleiset periaatteet
2 Verotus yhteiskunnallisen ohjauksen keinona
3 Veropolitiikan tavoitteet
4 Uusi vero-oikeudellinen tutkimus Suomessa
5 Eräiden muiden maiden verojärjestelmien erityispiirteitä
6 Kansainvälisen yritysverotuksen erityiskysymykset
7 Verojärjestelmien kehitysnäkymiä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Suoritetaan tenttimällä opettajan kanssa sovittavat 2 - 4 teosta, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä noin 800 - 1 000 sivua. Ota yhteys professori Seppo Penttilään (seppo.penttila[at]uta.fi).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kanssa sovittavat 2–4 teosta, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä noin 800 - 1 000 sivua

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu