x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee EU:n perussopimusten ja ETA-sopimuksen sekä muun EU:n oikeuden merkityksen verotuksessa ja osaa soveltaa eurooppavero-oikeutta käytännön tilanteissa.

Sisältö

1 EU:n veropolitiikka
2 Perustamissopimuksen veromääräykset
3 Verotusta koskevat direktiivit
4 Verotuksen harmonisointi Euroopan unionissa
5 EU:n vaikutus Suomen verolainsäädäntöön ja verotukseen
6 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö veroasioissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Tentti, jossa suoritetaan luennot, luennoilla osoitettu aineisto ja kirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

kirjallinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelia suorittaa kurssin suoritusvaihtoehto 1 mukaisesti, jolloin tentissä suoritetaan:

 1. Helminen, Marjaana: EU-vero-oikeus: välitön verotus, 2012
 2. Yritysverotus: EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta, toim. Seppo Penttilä, 2013
 3. 3–5 lukuvuosittain vaihtuvaa artikkelia tai vastaava määrä muuta ajankohtaista aineistoa.

Vaihto-opiskelija suorittaa opintojakson pelkällä kirjatentillä suoritusvaihtoehdon 2 mukaisesti, jolloin tentissä suoritetaan seuraava kirjallisuus:

 1. Helminen, Marjaana: EU Tax Law – Direct Taxation, 2013.
 2. State Aid and Tax Law, edited by Rust, Alexander - Micheau, Claire, 2013.
 3. 3–5 lukuvuosittain vaihtuvaa artikkelia tai vastaava määrä muuta ajankohtaista aineistoa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu