x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS44 Henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia teemoja 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää laajasti henkilöstöjohtamisen roolin ja tehtäväkentän organisaatioissa ja osaa analysoida henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään henkilöstöjohtamisen ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat esim. strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen, monimuotoisuuden johtaminen ja työssä jaksamisen edistäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Ryhmätyö, yksilöessee

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan erikseen ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta: maisteriopintojen 2.vuosi

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu