x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTV01 Kauppatieteellisen tutkimuksen menetelmät 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa monipuolisesti kauppatieteissä käytettyjä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Opiskelija ymmärtää tutkittavan ilmiön luonteen ja osaa valita siihen soveltuvan tutkimusmenetelmän, sekä arvioida kriittisesti tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta ja etiikkaa. Opintojakson käytyään opiskelijalla on valmiudet itsenäisen tutkimusprosessin läpiviemiseen

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kauppatieteellisiin työtapoihin sekä tutkimusmenetelmiin opintosuunta-kohtaisissa ryhmissä. Opintojaksolla analysoidaan aiempia tutkielmia, harjoitellaan erilaisia aineistonkeruu- ja analysointimenetelmiä sekä tutkimussuunnitelman laatimista.

Toteutustavat

Opintojaksosta järjestetään kaksi eri toteutusta, joista toinen yrityksen johtamisen ja markkinoinnin opintosuunnissa opiskeleville ja toinen kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan sekä yrityksen lasketatoimen opintosuunnissa opiskeleville.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta kandidaattiopintojen 3. vuoden syksy. Jos lähdet opiskelijavaihtoon kandidaattiopintojen 3. vuonna, suositellaan suoritettavan kandidaattivaiheen jo 2. vuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu