x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS11 Strateginen brändijohtaminen 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on valmiudet brändien rakentamiseen ja niiden strategiseen johtamiseen yrityksen pitkäaikaisen brändipääoman lisäämiseksi ja vankentamiseksi kulutus-, palvelu- ja teollisilla markkinoilla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään strategiseen brändijohtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Keskeisiä teemoja ovat asiakaskohtainen brändipääoma, brändin rakentaminen ja strateginen johtaminen, brändiyhteisöt sekä brändijohtamisen eri koulukunnat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, tentti ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. de Chernatony, Leslie & McDonald, Malcolm & Wallace, Elaine: Creating Powerful Brands in Consumer, Industrial and Service Markets, Butterworth-Heinemann, 2012.
2. Keller, Kevin: Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, 2008 tai uudempi.

3. Heding & Knudtzen & Bjerre, Brand management. Research, theory and practice, 2009.

4. Journal-artikkeleja ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan ohjeen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu