x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sopimusoikeudellisen sääntelyn kokonaisuuden. Opiskelija osaa käyttää oppimiaan sopimuksenteko- ja sopimuksenhallintataitoja käytännön liike-elämässä.

Sisältö

Perehtyminen sopimusoikeuden oikeuslähteisiin, yleisiin oppeihin ja periaatteisiin. Tutustuminen sopimuksen laadintaan ja hallintaan muutamissa keskeisissä sopimustyypeissä. Perehtyminen ulkomaankaupan sopimusoikeuden pääpiirteisiin. Katsaus julkisten hankintojen sääntelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hemmo, M.: Sopimusoikeuden oppikirja. 2006 tai 2008, s. 1 - 579.

Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu