x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAS22 Critical Perspectives on Accounting 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori ja yliopistolehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Students are recommended to have some knowledge of accounting.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laskentatoimen yhteiskunnallisen merkityksen sekä laskentatoimen mahdollisuuksia ja rajoitteita eri näkökulmista.
Opiskelija osaa analysoida laskentatoimen ja laskentainformaation tieteenfilosofisia oletuksia.
Opiskelija osaa analysoida sekä kriittisesti arvioida laskentainformaation yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida yritystoiminnan mittaamista ja raportointia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta.
Opiskelija osaa soveltaa kriittistä laskentatoimen ymmärrystä käytäntöön.

Sisältö

Discussion of related theories as well as current issues in a seminar / reading circle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Lukupiiri

Yhteensä 21 h.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Participation in classroom work, excercises  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu