x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS19 Konsernitilinpäätös II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Riittää, että pakollinen edeltävä opintojakso on suoritettu ennen ko. opintojakson tenttiin ilmoittautumista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisemmin konsernitilinpäätöksen laadinnan problematiikan ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen monenlaisista yritysrakenteista sekä kansallisen normiston mukaisesti että IFRS-standardeihin perustuen.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Osakkuusyritysten yhdisteleminen; Ulkomaisten tytäryritysten käsittely; Yritysjärjestelyt ja konsernitilinpäätös; IFRS-standardien mukainen konsernitilinpäätös; Erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 10 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia, sekä luentoihin ja muihin materiaaleihin pohjautuva tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mäkelä, Lotta & Reponen, Marko & Pohjonen, Sari & Honkamäki, Tuomas: Konsernitilinpäätöksen laadinta, SanomaPro, 2012.

2. Englund, Tomi & Prepula, Eero & Riistama, Veijo & Tuokko, Yrjö: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan, SanomaPro, viimeisin päivitys, luku 3 (konsernirakenteen muutokset).

3. Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

4. Harjoitustyö: Ohjeet harjoitustyön tekemiseen löytyvät opintojakson kotisivuilta.

5. Lisäksi vaaditaan luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu