x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyvään tilintarkastustavan, tilintarkastuksen teoriat, tekniikat ja painopistealueet sekä tuntee tilintarkastusalan standardit ja suositukset, sekä IT- ympäristössä tapahtuvan tilintarkastuksen erityispiirteet.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Hyvä tilintarkastustapa; Tilintarkastusalan standardit ja suositukset; Tilintarkastajan raportointi; Julkisen osakeyhtiön ja kansainvälisen yhtiön tarkastuksen erityispiirteet; Tietojärjestelmätarkastus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakson suorittaminen ja arviointi: Pakolliset itsenäiset harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Halonen - Steiner: Tilintarkastusprosessi käytännössä, Talentum, 2009.

2. Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, KHT-media, uusin painos.

3. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

4. Muu luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu