x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS26 Accounting Information Systems 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

The aim of the course is to give a comprehensive picture of different information system technologies supporting accounting. When finished the course students can take part and assist in accounting system development

Sisältö

The topics covered include different information systems needed for different parts of accounting and how to evaluate information systems from an accounting perspective.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Articles and other material specified by the lecturer.
Lecture notes.

Lisätietoja

Maximum number of students accepted for the course is 30. Recommended year of study: 3rd or 4th.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu