x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yrityksen laskentatoimen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tuloslaskennasta ja taseasemasta esitetyt teoriat, taloudellisen raportoinnin käsitteelliset viitekehykset ja IFRS-standardien tilinpäätöksen esittämistä koskevat vaatimukset sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön ja arvioida niiden kehittämismahdollisuuksia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tieto, teoria ja totuus laskentatoimessa; Laskentatoimen teorioiden dimensiot; Kirjanpitoa, tuloslaskentaa ja taseasemaa koskevat teoriat; Taloudellisen raportoinnin käsitteellinen viitekehys IFRS-maailmassa; Tilinpäätöksen sisältö ja muoto IFRS-standardien mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia ja luentoihin sekä muuhun materiaaliin pohjautuva tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Scott, William R.: Financial Accounting Theory, Pearson Education Canada, 2014.

2. Haaramo, Virpi & Palmuaro, Sirkku & Peill, Elina: IFRS-raportointi, Talentum Media Oy, viimeisin päivitys luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

4. Lisäksi vaaditaan luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu