x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS15 Kriisinhallinta ja kriisijohtaminen - Crisis Management 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Perehdyttää kriisinhallinnan käsitteistöön ja teorioihin, siviilikriisinhallinnan ajankohtaisiin kysymyksiin (esim. poliisimissiot), kriisijohtamiseen, tilannekuva- ja uhka-arviointiin, ja terrorismin torjunnan kysymyksiin.

Sisältö

Kriisinhallinnan käsitteistö ja teoriat, siviilikriisinhallinnan käytännöt ja toimijat, erityisesti poliisimissiot, kriisijohtaminen, tilannekuva- ja uhka-arviointi, ja terrorismin torjunnan strategiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1 Drennan, Lynn T. & McConnell, Allan: Risk and Crisis Management in the Public Sector. Routledge. 2007.

2 Ranstorp, M. (toim): MappingTerrorismResearch. Routledge. 2006.

3 Vaihtoehtoista kirjallisuutta ja/tai artikkeleita sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu