x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS14 EU turvallisuustoimijana ja kansainvälinen poliisiyhteistyö 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Perehdyttää Euroopan unionin turvallisuusstrategioihin ja unionin merkitykseen turvallisuustoimijana, esimerkiksi EU:n sisäisen turvallisuuden strategiaan ja EU:n yhteisiin lainvalvontaorganisaatioihin, kansainväliseen poliisiyhteistyöhön ja kansainvälistymisen ja ylikansallisen toiminnan erityiskysymyksiin.

Sisältö

Euroopan unionin keskeiset turvallisuusstrategiat, erityisesti sisäisen turvallisuuden strategia ja sisä- ja oikeusasioiden tärkeimmät ohjelmat, EU:n yhteiset lainvalvontaorganisaatiot ja poliisiyhteistyö, kansainvälistyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi

Luento- /oppimispäiväkirja + essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1 Hämäläinen, Erkki: Eurooppalaistuva lainvalvonta. Polamk. Tutkimuksia. 2009.

2 Bossong –  Rhinard (toim): Explaining EU internal security cooperation. Routledge 2014.

3 Lemieux, Frederic (toim): International Police Cooperation. Emerging issues, theory and practice.Willan Publishing. 2010.

4 Artikkeleita sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu