x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS13 Turvallisuusorganisaation (poliisi) johtaminen ja turvallisuusjohtaminen 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää ajankohtaiseen johtamistutkimukseen ja johtamismalleihin, strategiseen johtamiseen, laadun, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin, resurssijohtamiseen ja organisaatioiden turvallisuusjohtamiseen.

Sisältö

Johtamistutkimus, johtamismallit ja niiden kehittäminen, laatu, tuloksellisuus ja vaikuttavuus, turvallisuusjohtaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi

Luento-/oppimispäiväkirja + essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1 Thibault–Lynch–McBride: Proactive Police  Management. Prentice Hall. New Jersey 1998. TAI

2 Joyce – Drumaux: Strategic Management in Public Organizations. Routledge. 2014.

3 Crank, John: Understanding Police Culture. Anderson 1997.

4  Honkonen-Senvall (toim): Poliisin johtamista  kehittämässä. Poliisiammattikorkeakoulu. 2007. TAI

5 Lumijärvi, Ismo: Johtamisen vaikutus organisaation tuloksellisuuteen.Juvenes. Tampere 2009.

5 Morey, Daryl &Maybury, Mark &Thuraisingham, Bhavani: Knowledge Management – Classic and Contemporary Works. London 2002.

6 Tai vaihtoehtoista kirjallisuutta ja/tai artikkeleita sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu