x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS19 Johtamisen ja julkisen politiikan tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Yleiskuvaus

Opiskelija valitsee yhden kokonaisuuden. Valittavina jaksoina ovat henkilöstöjohtaminen ja HRD, strategia ja muutosjohtaminen, julkinen politiikka ja organisaatioiden kehittäminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija on perehtynyt valitsemansa kokonaisuuden teoriakeskusteluun ja tutkimukseen. Jakson tavoitteena on syventää teoreettista ja tutkimuksellista osaamista valitun opintokokonaisuuden osalta. Opiskelija kykenee myös soveltamaan teorioita ja tutkimusta ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sisältö

Opiskelija suorittaa yhden seuraavista valitsemistaan kokonaisuuksista.
1) Henkilöstöjohtaminen ja HRD
2) Strategia ja muutoksen johtaminen
1) Julkinen politiikka
2) Organisaatioiden kehittäminen

Toteutustavat

Jakso suoritetaan kirjallisuustenttinä tai esseinä. Kirjallisuutta voi korvata sovitusti luentojaksoilla, asiantuntijaluennoilla, seminaareilla tai osallistumalla tutkimushankkeisiin. Kunkin kokonaisuuden suoritustavat ilmoitetaan moodlessa ensimmäisen periodin alussa.
Opiskelija ilmoittautuu valitsemalleen kokonaisuudelle ensimmäisellä periodilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Jakso suoritetaan kirjallisuustenttinä tai esseinä. Kirjallisuutta voi korvata sovitusti luentojaksoilla, asiantuntijaluennoilla, seminaareilla tai osallistumalla tutkimushankkeisiin. Kunkin kokonaisuuden suoritustavat ilmoitetaan moodlessa ensimmäisen periodin alussa.
Opiskelija ilmoittautuu valitsemalleen kokonaisuudelle ensimmäisellä periodilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

HUOM. Mikäli opiskelija on suorittanut vuosien 2012-2015 opetussuunnitelman mukaisen jakson HALHAS12, ei opiskelijalta enää edellytetä jakson HALHAS19 suorittamista. Asia selviää myös tutkinto-ohjelman vastaavuustaulukosta (http://www.uta.fi/jkk/hal/siirtymasaannokset/SIIRTYM%C3%84S%C3%84%C3%84NN%C3%96KSET%20hallintotiede.pdf_1

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu