x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS17 Research on Public Management and Organizations 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
2016–2017 X X
2015–2016 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

The aim of the course is to provide insights of the recent and ongoing research and research methodology in administrative sciences and in multidisciplinary settings. The emphasis is paid for the interaction between empirical data, concepts and theory. Students will learn how to review literature, apply theories and concepts and how to build up innovative research settings. After this course the students are able to build up and assess critically research process and research settings in the field of public administration and management.

Sisältö

The course consist an introductory lecture (3 h) and case examples on research projects (17 h) provided by visiting faculty, senior project researchers and PhD students working in the field of administrative sciences and management studies. Researchers will highlight the practical decisions, solutions and challenges related to different stages of their research process. The students will write a learning diary in which they will reflect the lectures and the literature provided by the lecturers. In addition students will propose a research setting related to their own research theme.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

The course includes a written asignment

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu