x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS18 Julkisen hallinnon reformit ja muutos 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Julkisessa hallinnossa ja julkisissa organisaatioissa muutoksesta ja uudistumisesta on tullut pysyvä tilanne. Jaksolla perehdytään reformien ja muutosten, uudistumisen ja innovaatioiden tutkimukseen julkisessa hallinnossa ja sen tasoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista muutoksia ja uudistumista koskevien teorioiden ja niiden käytännön soveltamisen osalta. Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee teorioiden sisältyviä käsitteitä ja lähtökohtia sekä kykenee hahmottamaan teorioiden merkitystä johtamistyön näkökulmasta. Samoin opiskelija hallitsee sen, minkälaisin metodein ja menetelmin julkisen hallinnon reformeja ja muutoksia tutkitaan.

Sisältö

Julkisen hallinnon reformit; systeemiset muutokset; muutosteoriat; muutos ja johtaminen; innovaatiot julkisen hallinnon uudistamisessa; älykäs ja uudistumiskykyinen julkinen hallinto. Julkisen hallinnon muutosten tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät käytännön esimerkit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu