x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Perehdyttää laaja-alaisesti ympäristön ja alueiden politiikan osa-alueisiin.

Sisältö

Syventävien opintojen tasoisia erikoiskursseja tarjonnan mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Tarjonta ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatentti 1: Ilmastopolitiikka 5 op

Paul G. Harris (2013) What's Wrong with Climate Politics and How to Fix It. Polity Press.

Mary E. Pettenger (2007) The Social Construction of Climate Change: Power, Knowledge, Norms, Discourses. Ashgate.

Kirjatentti 2) Näkökulmia paikan politiikkaan 5 op

- Bent Flybjerg, Todd Landtman & Sanford Schram (2012): Real Social Science, Applied Pronensis
- Hille Koskela (2009): Pelkokierre – pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta.
- Ridell Seija & Kymäläinen Päivi & Nyyssönen Timo (toim.)(2009): Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa

Kirjatentti 3) Monitieteinen ympäristöpolitiikan tutkimus 5 op

- Karoliina Lummaa, Mia Rönkä & Timo Vuorisalo (toim.) (2012): Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki.
- Rannikko Pertti & Määttä Tapio (toim.) (2010) Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti.  Vastapaino, Tampere.
- Hiedanpää Juha, Suvantola Leila & Naskali Arto (toim.) (2010) Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Vastapaino, Tampere.

TAI

Ylimääräinen harjoittelu 5 op
- Harjoitteluesseen kirjoittamisesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa

Lisätietoja 

Kirjatentti Ilmastopolitiikka 5 op voidaan suorittaa osana teemakokonaisuutta JKKYEP10 Ympäristö- ja energiapolitiikka.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Gradua tukeva teemaessee 5 op
- Aiheesta ja laajuudesta sovitaan gradun ohjaajan kanssa

Suoritetaan tarjolla olevia opintojaksoja siten, että vaadittava 10 op täyttyy.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu