x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OA11 Oikeus ja politiikka 5 op
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori, politiikan tutkimuksen dosentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa teemamoduulin "Ihmisoikeudet, oikeus ja politiikka" muut jaksot ennen tämän opintojakson suorittamista. Tämä jakso päättää kyseisen teemamoduulin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää politiikan ja oikeuden vuorovaikutussuhteen sekä politiikan tutkimuksen teoriaperinteiden näkökulmasta että oikeuden pinta- ja syvärakenteissa. Kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen polun tuottamaa tietoa hyödynnetään temaattisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tunnistaa politiikan ja oikeuden erityispiirteet ja osaa hyödyntää erilaisten näkökulmien tutkimukselliset mahdollisuudet. Osaamista syvennetään luentojen, seminaarin ja kirjallisuuteen perehtymisen avulla.

Sisältö

-Luennot
-Seminaarityöskentely

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kurssin ohessa käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan erikseen luentojen yhteydessä.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu